Informace k rekonstrukci

Rekonstrukce kluboven – Horská čp. 73 v Trutnově

Stavebními úpravami bude provedena celková rekonstrukce objektu, především zateplení obálky budovy – tedy obvodových stěn, podlah, střechy, výměna výplní otvorů a další. Současně budou provedeny dílčí úpravy vnitřní dispozice a s tím související vnitřní instalace inženýrských sítí, které budou všechny provedeny nově. Jedná se o nové rozvody zdravotně – technických instalací, ústředního vytápění a elektroinstalace. Stávající objekt je napojen na vodovod, kanalizaci a elektrickou energii. Přípojky jsou funkční a pro uvažované záměry úprav kapacitně vyhovující a zůstávají tedy zachovány beze změn, vyjma vlastní napojení ležaté kanalizace z budovy do přípojky, které odpovídá změnám dispozice a je provedeno nově. Pro vytápění bude budova nově napojena na horkovod města s předávací stanicí umístěnou v 1. PP. Čtěte více

Rekonstrukce kluboven se blíží

Přátelé a kamarádi, blíží se rekonstrukce našich skautských kluboven. Do konce měsíce června se máme vystěhovat. Hledáme urychleně náhradní prostory. Potřebujeme místo, kde se budeme rok scházet na schůzky, ale hlavně potřebujeme větší skladovací místo na naše táborové vybavení jako jsou tyče k teepee, plachty na stany, hrnce, kamna, rámy, podlážky, lavice apod.

DĚKUJEME ZA KAŽDOU INFORMACI ČI NABÍDKU.

Rozhodnutí musíme udělat do 24. května. Sdílejte to, prosím, mezí své známé a ptejte se!

BEZ VAŠÍ POMOCI TO NEZVLÁDNEME. DÍKY!!!

Kontakt: akela.hranicar@skaut.cz, mobil 732 424 313