Provozní pokyny

1. Po příjezdu zkontrolovat stav Hájenky.

Stav Hájenky při příjezdu:

 • Hájenka by měla být uzamčena minimálně na dva zámky (horní zámek a závora)
 • sklep u dřevárny – zamknutý na visací zámek
 • měla by být zavřena všechna okna a zajištěny okenice
 • okolí Hájenky a veranda by měly být na první pohled uklizené
 • na verandě by měly být vyrovnány dvě řady (do výšky zábradlí) naštípaného dřeva do kamen
 • měly by být vyčištěné a pro zapálení připravené (dolité) petrolejové lampy
 • nikde by nemělo být špinavé nádobí po předchozích návštěvnících
 • místnosti v Hájence by měly být uklizené a setřené (vlhkým hadrem)
 • všechna kamna by měla být vymetena
 • u všech kamen, kde se topí by mělo být připraveno dřevo a třísky na zátop
 • ve spíži by nemělo být ponecháno jídlo, které podléhá rychlé zkáze a nebo nezabezpečené před myšima
  (tj. uklizené ve várnicích a dobře zavřené)
 • v kuchyni by měly být dvě plynové lahve, které jsou použitelné (pro vařič a lampu)

2. Zapsat do Staniční knihy:

 • datum, jméno vedoucího akce, oddíl atd. + stav Hájenky po příjezdu, který
  se odlišuje od výše zmíněného
 • napište do ní prosím váš přibližný program, klidně i něco přimalujte,
  prostě vyjádřete se umělecky jak uznáte za vhodné … tato kniha by měla
  sloužit jako kronika Hájenky, nikdo nebude kritizovat váš program

3. Řiďte se prosím “Řádem Hájenky“.

4. Stav v jakém by měla být Hájenka a její okolí při vašem odjezdu.

Stav Hájenky při předávání:

 • dolitý petrolej do petrolejek + vyčištěná skla na nich
 • vymetená kamna
 • připravené dřevo a třísky na zátop u všech kamen (kde se topí)
 • všechny místnosti uklizené, zametené a setřené podlahy
  (vlhkým hadrem!)
 • umyté a uklizené nádobí
 • všechno jídlo podléhající rychlé zkáze se musí odvézt, to které vydrží déle a necháváte ho
  na Hájence – dobře uzavřít do várnic, které jsou ve spíži
 • zavřená všechna okna a okenice (ty zajistit háčkem apod.)
 • vše uklizeno na místě, kde jste to našli (případně tam kam to patří)
 • zamknuté vstupní dveře na dva zámky
 • sklep u dřevárny – zamknutý na visací zámek
 • odvezený odpad, který poberete
 • zkontrolujte prosím a nahlaste stav plynových lahví bratru či sestře, která Hájenku přebírá

Stav okolí Hájenky při předávání:

 • posbírané papírky apod.
 • uklizená a pohrabaná dřevárna
 • jehličí v lese úhledně srovnané a uhrabané jedním směrem
 • uklizená a zametená veranda
 • na verandě by měly být vyrovnány dvě řady (do výšky zábradlí) naštípaného dřeva do kamen
 • uklizené ohniště + srovnané lavice
 • mrtvá zvěř zahrabána, tak aby se zamezilo dalšímu šíření infekce