Řád Hájenky

 1. Při příjezdu na Hájenku zkontrolujte, zda
  stav chalupy je v odpovídajícím
  stavu a není zde nepořádek – případné závady zapište
  do “Staniční knihy”
  .
 2. Na Hájence se chovejte jak uznáte za vhodné –
  dle svého nejlepšího svědomí.
 3. Pokud se něco rozbije, což se samozřejmě stát může,
  nahlaste prosím škody bratrovi nebo sestře, která bude
  Hájenku přebírat nebo přímo –

  správci Hájenky (viz Kontakty)

  V případě způsobení větších škod se
  dohodneme na vyrovnání, opravu zajistí správce Hájenky (v případě, že zničíte
  celý objekt – budete pozváni na několik brigád spojených s jeho rekonstrukcí,
  kde bude vaše účast povinná).

 4. Dávejte si prosím pozor na manipulaci s otevřeným ohněm v
  prostorách Hájenky
  (je zde mnoho dřevěných konstrukcí, které jsou pro
  každou srandu, jako je např. požár).
 5. V okolí Hájenky se chovejte prosím jako skauti a
  přátelé přírody
  – zvěř si
  občas stěžuje na značný hluk, který se z těchto míst ozývá. Rovněž prosíme,
  abyste se nepouštěli do větší těžby dřeva. Povoleno je samozřejmě sbírání toho
  co leží na zemi, pokud není zřejmé, že dřevo někomu patří.
  Vždy by měly být na verandě dvě řady
  (do výšky zábradlí)
  připraveného a naštípaného dříví do kamen,
  pro případ špatného počasí nebo jiných okolností, kdy se nestíhá dřevo do kamen
  průběžně si připravovat. Toto dřevo můžete používat,
  ale pokud možno jen v den vašeho příjezdu,
  než se rozkoukáte a v průběhu pobytu si dřevo nadělejte z pod
  verandou připravených špalků.

  Pod trestem smrti je
  zakázána těžba syrového dříví!

 6. Pokud se vám zdá, že by se mohlo na Hájence během vaší návštěvy něco
  zlepšit či spravit – směle do toho.

  Za každou pomoc, opravu nebo vylepšení
  současného stavu Hájenky předem děkujeme.

 7. Prosíme místní, kteří přijeli autem,
  aby se pokusili odvézt odpad, který
  nejde spálit nebo se nedá zakopat – lahve, konzervy apod.
 8. Před odjezdem zkontrolujte, zda je Hájenka zabezpečena
  proti nedovolenému vniknutí cizích osob!

Přejeme veselé a bezstarostné prožití pobytu na Hájence a šťastný návrat do vašich domovů.

Středisko “Hraničář” Trutnov a správce Hájenky