Střediskové Jamboree – Hájenka (15.-16.6.2019)

 
V červnu jsme zahájili stěhování, připravujeme se na tábory a tento víkend nás čeká společné setkání oddílů a všech členů střediska zvané Jamboree.

Sraz bude v sobotu 15.6. v 8:00 na Krakonošově náměstí u kašny v krojích.
 

PROGRAM

SOBOTA 15.ČERVNA
 
8:00 sraz všech účastníků v krojích u kašny na Krakonošově náměstí
společná fotka střediska
8:10 střediskový pokřik a vyrážíme společně směr Hájenka
10:40

předpokládaný příchod na Hájenku
nástup a vztyčení vlajek na stožár

11:00-13:00
ubytování vlčat a světlušek v hájence,
oběd a osobní volno
13:30-13:50 sdělení pravidel bojové hry a rozdělení do družstev
13:50-15:50 velká bojová hra pro všechny
16:00-16:30 svačina (odchod Benjamínků?)
16:30-18:30
 soutěž o nejdelší let vlastním letadýlkem ( Lída a Akéla)
    příprava ohně na večer (R&R+Bouřliváci)
    příprava výstavy SKAUTFOTO (Lišky)
18:30 výstava SKAUTFOTO
18:45 večeře
19:30 oheň (program zajistí RaR)
 
Výsledek obrázku pro lety papírových letadélek
 
NEDĚLE 16.ČERVNA
 
7:00 budíček
7:05-7:30 středisková rozcvička
7:30-8:00 ranní hygiena a balení věcí
8:00 snídaně + svačina na cestu
9:00-9:30 nástup
9:30 odchod mladších (světlušky+vlčata)
9:30-10:30 úklid (starší) + svačina na cestu
10:35 odchod starších (skauti+skautky+R&R atd.) směr Trutnov
12:00 nedělní rodinný oběd