Historie střediska

previous arrow
next arrow
Slider

 

Jak si pamatujeme historii skautského střediska Hraničář v Trutnově?

Středisko Hraničář funguje nepřetržitě od jara 1990 a existovalo i v minulých dobách, kdy skauting nebyl zakázán, tedy po 2. sv. válce a také v 60. letech.

Co se týká vzniku, tak dle přiložených pramenů z výstavy v r. 1949, by středisko mohlo být založeno “… táborovým ohněm II. oddílu Junáků dne 6. listopadu 1945. Teprve v tento den se přesně narýsovala struktura ogranisace střediska, které spolu s trutnovskou Dvojkou každoročně na tento den vzpomíná.
A chci-li se zmínit o činovnících trutnovského střediska, musím na prvém místě uvésti br. K. Šebu, který na návrh vedoucích Dvojky byl zvolen v únoru 1946 střediskovým velitelem.”
(citace Krkonošská výstava Trutnov 1949, leden 1949)

“Johny” – Jan Moucha nám sdělil, že má pocit, že jeho otec Stanislav Moucha – Děda mu říkal, že ten oheň byl na náměstí Hraničářů … odtud by se dala odvozovat souvislost s názvem střediska. Což znamená, že v roce 2015 na podzim středisko oslavilo 70 let výročí vzniku.

Roky 1967-1970

Od pamětníků jsme získali i několik kusých informací:
přezdívkou Pida (jméno nevíme): náčelník (vůdce) střediska
Josef Jirousek – Monty: vedoucí 3. oddílu skautů
Jan Moucha – Johny: vedoucí 2. odd. skautů, Karel Bejr – jeho zástupce
?  Zelený – Akéla

Klubovny byly v dávno zbouraném domě, tam co je samoobsluha na Polské.

Po Sametové revoluci roku 1989

se dospělí skauti v Trutnově začali znovu scházet, aby společně naplánovali obnovu skautského střediska ve městě.
Na jaře roku 1990 (myslím, že to byl nejspíš březen, ale každopádně v období únor-duben) proběhl nábor nováčků v základních školách. První schůzka se konala v budově Lesnické školy, tam se děti podle preferencí a podle volného času ve všedních dnech rozdělily do jednotlivých oddílů. Dospělí skauti – budoucí vedoucí oddílů se nám představili a řekli své představy o nově vytvořených oddílech, jaká bude náplň činnosti, kdy se budeme scházet apod. Vzniklo tehdy mnoho oddílů.

Oddíly

1. oddíl skautek Absarok,
který vedla Eva Jirousková, později Irena Ledinská s Lenkou Bučilovou, o několik let později se přidala ještě Lenka Hrůzová. Tyto tři vedoucí vedly oddíl až do září 1996, kdy předaly vedení tehdy ještě studentce gymnázia Blance Radiměřské. Před rokem 1996 stála ve vedení oddílu nějaký čas i Marcela Drgáčová, protože skomírající roj světlušek se spojil s taktéž oslabeným 1. oddílem skautek. Marcela Drgáčová pak i po roce 1996 pomáhala s vedením Blance Radiměřské.

2. oddíl skautek Slunce,
který vedla Líba Pourová a Jaroslava Houserová. Později Jaroslava Houserová ml.

3. oddíl skautek,
který vedla sestra Mrštinová (křesťanský oddíl).

(1.? nebo 3. ?) roj světlušek, který vedly Stáňa Foffová a Soňa Týfová, později Marcela Drgáčová.

Další dívčí oddíl v Horním Starém městě vedla Dagmar Šimáňová.

2. oddíl skautů Bouřlivák,
který vedli postupně Karel Bejr – Charlie (od 1990), později Petr Hepnar – Pitris a Miroslav Hubálek – Kocour, pomáhali J. Moucha – Johny, J. Hepnar – Jiris, Michal Kloz, Tomáš Bělina, Jan Drgáč – Drgy

3. oddíl skautů Delaware,
který vedli Josef Jirousek – Monty (1990-1992), Bedřich Mach – Ďab (1992-1994?) a Tomáš Bučil – BSK (1994-1997). Později také Jan Klenčík – Kohát (1997-2007), Jakub Šlégr (2007-2009), Martin Klenčík – Akéla (2009-2010) a znovu Jan Klenčík – Kohát (od 2010).

3. smečka vlčat (nebo možná 1.?),
vedl Jaroslav Mazač a Josef Svatoš

Kmen dospělých (dříve klub oldskautů),
vedl Karel Macháček – Marabu (1994 – 2013), později Ludmila Rosiová (od 2013)

1. oddíl skautů po r. 1990 nebyl obnoven, dochovala se jen vlajka a údajně ho vedli v letech 1967-1970 – J. Šindler, Ródr, Kořízek? … pamětník J. Münster

Ve vedení střediska “Hraničář” se od roku 1990 vystřídalo několik osobností.

Vedoucí střediska od roku 1990

Jen nejistě víme náseldující:
Zelený, Bílek (1990),
Josef Jirousek – Monty, Bedřich Mach – Ďab (od 1994),
Miroslav Hubálek – Kocour, Tomáš Bučil – BSK(do 2004)

S jistotou víme:
2004 – 2006   Blanka Radiměřská – Eida
2006 – 2013   Jan Klenčík – Kohát
do roku 2013   Ludmila Rosiová – Lída

Další trutnovští činovníci

? Rücker – předseda okresní rady Junáka
Eva Jirousková – od roku 1990 pokladník střediska, pak funkci přebrala Marcela Drgáčová (někdy kolem roku 2000).
Danuše Stolínová – hospodářka okresní rady
Karel Mlejnek – oldskaut

Problém bylo po revoluci sehnat odpovídající klubovny, protože zájem o skauting mělo veliké množství dětí. Nejprve jsme se scházeli v učebně Lesnické školy, pak nějaký čas v dřevěné boudě po pionýrech, která byla ale původně skautská, na hřišti 3. základní školy Komenského. Později jsme si půjčovali srub na břehu Úpy u kynologického cvičiště. Po nějaké době fungování střediska (myslím, že až po pár letech) nám město Trutnov poskytlo k užívání dům na křižovatce u autobusového nádraží (v současné době kruhový objezd u Billy), kde sídlíme dodnes. (To o těchto různých klubovnách platilo každopádně pro 1. oddíl skautek. Jak to měly ostatní oddíly, nevím. Dům u autobusového nádraží pak již začalo využívat celé středisko.)

V roce 1990 středisko koupilo bývalou hájovnu nedaleko Nového Rokytníku, kterou dodnes využívají oddíly z Trutnova i jiných měst.

V roce 1990 proběhlo před bývalým Okresním výborem sázení Lípy svobody. Byla to velká slavnostní akce, na které jsme se poprvé sešli v zatím improvizovaném skautském kroji. Košile jsme použili povětšinou pracovní pionýrské (ty byly zelené, nikoli modré), hnědé šátky nám doma ušily maminky. (Pravděpodobně to bylo 24. 4. ke svátku Sv. Jiří, ale mohlo to možná být i 8. 5. k osvobození republiky. Teoreticky i 28. 9. nebo 28.10., těžko říct, ale spíš to bylo jaro.)